2010, ഏപ്രിൽ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

സംഘടനകള്‍ എവിടെ?

അനുകരണങ്ങളില്ലാത്ത വിധം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഇടപെടുകയും, ജനകീയമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കേരളീയ യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രത്യേകതകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നും എവിടെയും പറയപ്പെടുമ്പോലെ, പണ്ടത്തെ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികളും സംഘടനകളും വ്യക്തികളും നേതാക്കളുമായിരുന്നു നല്ലതെന്നും ഇപ്പോഴുള്ളവര്‍ എല്ലാം മോശപ്പെട്ടവരാണെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ മുഖവിലക്കു പോലും എടുക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം നല്ലതും ചീത്തയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങള്‍ പോലാണ്. ഒരു കൂട്ടരുടെ “നന്മ” മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നന്മയാകണമെന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വളരെ വികാരപരമായ, തീര്‍ത്തും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. പ്രകൃതിയോടും ചുറ്റുപാടുകളോടുമുള്ള മാറേണ്ട നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: